راه اندازی تست HPV Ab IgG

راه اندازی تست HPV Ab IgG


منبع انتشار :

این تست سطوح آنتی بادی برضد ویروس اچ پی وی ساب تایپ 6و11و16و18 را از طریق خون یه صورت نیمه کمی اندازه گیری می کند

نمونه مورد نیاز برای این تست حداقل 200 لاندا سرم می باشد و به صورت هفتگی قابل انجام است

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 32341164 بخش ارسالی آزمایشگاه تماس حاصل فرمایید

ارسال نظر

رایانامه *
نام *
پیام *