جمع آوری ادرار برای آزمایش کشت و ادرار کامل

جمع آوری ادرار برای آزمایش کشت و ادرار کامل


منبع انتشار :

نمونه ادرار برای تشخیص انواع عفونت­های دستگاه ادراری و اثبات وجود برخی از مواد و سلول­ها از جمله قند، پروتئین، خون، گلبول­های سفید و گلبول­های قرمز تحت بررسی قرار گرفته و در صورت لزوم کشت داده می­شود.

نمونه ادرار برای تشخیص انواع عفونت­های دستگاه ادراری و اثبات وجود برخی از مواد و سلول­ها از جمله قند، پروتئین، خون، گلبول­های سفید و گلبولهای قرمز تحت بررسی قرار گرفته و در صورت لزوم کشت داده می­شود.

اگر نمونه ادرار در زمان جمع­ آوری آلوده شود نتایج آزمایش ادرار و کشت آن خصوصا از نظر تشخیص عفونت­ها دچار اشکال خواهد شد، لذا باید نکات زیر را رعایت نمود:

    پیش از انجام آزمایش از نوشیدن مقادیر زیاد آب و سایر مایعات اجتناب نمائید.

دست­های خود را کاملا با صابون و آب شسته و به خوبی با دستمال کاغذی خشک کنید.

  درب ظرف ادرار را با احتیاط باز کنید؛ بدون آن که دست شما با سطح داخلی ظرف یا درب آن تماس پیدا کند.

   پس از اینکه جریان ادرار شروع شد، قسمت اولیه ادرار (چند قطره اول) را دور ریخته و بقیه ادرار را (حداقل نصف ظرف) جمع کنید.

توجه داشته باشید که: بهترین نمونه برای تشخیص عفونت­های ادراری نخستین نمونه ادرار صبحگاهی است.

ارسال نظر

رایانامه *
نام *
پیام *