راهنمای قند خون 2 ساعت پس از غذا

راهنمای قند خون 2 ساعت پس از غذا


منبع انتشار :

شب قبل از آزمایش حداقل 8 ساعت ناشتا باشید و در طی ناشتایی از خوردن چای و قهوه پرهیز نمائید.

شب قبل از آزمایش حداقل 8 ساعت ناشتا باشید و در طی ناشتایی از خوردن چای و قهوه پرهیز نمائید.

پس از اینکه نمونه خون ناشتا از شما گرفته شد صبحانه معمولی که هر روز می­خورید را میل نمائید.

وقتی اولین لقمه صبحانه را خوردید ساعت را یادداشت کنید. نمونه گیری دقیقا 2 ساعت پس از ساعت مذکور انجام می­ پذیرد.

حتی الامکان صبحانه را در آزمایشگاه صرف نموده و تا زمان انجام آزمایش در آزمایشگاه منتظر بمانید.

قبل از انجام آزمایش (در طی مدت ناشتایی شب قبل) و در حین 2 ساعت بعد سیگار نکشید.

در طول آزمایش (در طی 2 ساعت) از ورزش و پیاده روی خودداری نمائید.

آزمایش را حتما قبل از ساعت 10 صبح شروع کنید و از انجام آن در ساعات دیرتر اجتناب کنید.

در طی این دو ساعت از خوردن هر نوع خوردنی و آشامیدنی (آب در حد متعارف اشکالی ندارد) خودداری نمائید.

آزمایش قند ناشتا و دو ساعت پس از غذا را در یک روز انجام دهید.

ارسال نظر

رایانامه *
نام *
پیام *