بیوشیمی

بیوشیمی


دسته بندی :

این بخش از آزمایشگاه بعنوان یکی از بخشهای اصلی است که در دو قسمت بیوشیمی خون و بیوشیمی ادرار و مایعات بدن فعالیت می نماید.

 

این بخش از آزمایشگاه بعنوان یکی از بخشهای اصلی است که در دو قسمت بیوشیمی خون و بیوشیمی ادرار و مایعات بدن فعالیت می نماید.

اکثر آزمایش‌های مربوط به این بخش بلافاصله پس از نمونه‌گیری توسط واحد تفکیک نمونه جداسازی شده و تحویل بخش بیوشیمی داده می‌شود، تا از افت آنالیت‌های خونی جلوگیری شود.

از جمله امکانات این بخش دستگاه تمام اتوماتیک mindray  می باشد. این دستگاه به عنوان دقیق ترین اتوانالایزر در کشور شناخته شده است.

ارسال نظر

رایانامه *
نام *
پیام *